Ons team

Ons team bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en soms ook studenten. Samen zijn wij met onze directeuren en intern begeleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op de Looschool.

Wij vormen één team met de pedagogisch medewerkers van peuterwerk en buitenschoolse opvang De Banjers.