MR

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer vijf keer per jaar overleg met de directie. Dit overleg gaat dan over zaken als de besteding van geld, het inspectierapport, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, et cetera. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie. Op school is een MR-reglement waarin de verdere taken en bevoegdheden uitvoerig beschreven staan.

De MR van de Looschool bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast heeft de MR een vaste notulist, diegene maakt geen deel uit van de eigenlijke MR. De MR-leden (twee ouders en leerkrachten) worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar de voorzitter van de MR: mr@looschool.com

Voor laatste MR-verslag klik hier
Voor laatste jaarverslag klik hier