OR

Onze school hecht veel waarde aan een actieve betrokkenheid van de ouders.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat ouders deelnemen aan activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, meewerken aan de kerstmaaltijd, assisteren bij sportwedstrijden en creatieve lessen, helpen bij het repareren van materiaal en bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt voor alle materialen, helpen als begeleider van groepen die op de fiets naar andere activiteiten gaan of helpen als overblijfhulp.

Regelmatig zullen er ouders benaderd worden wanneer wij hulp nodig hebben. Ook eigen initiatief wordt bijzonder gewaardeerd! Tijdens de informatieavond is in ieder geval gelegenheid om uzelf aan te melden als hulpouder.