2 groepen onderwijs.

Onze school
 

Lees meer

Bel (0570) 541 991 of
Mail: info@looschool.com.
Facebook: obslooschool

De koffie staat klaar!

Peuterwerk
BSO

Welkom

Een kleine, veilige school waar je wordt gezien en van harte welkom bent: dat is de Looschool! In en om onze school is veel ruimte om te leren en te spelen. Kinderen kríjgen bij ons ook alle ruimte. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en ontdekt de wereld om hem heen stap voor stap.

Rondleiding

Onze school is volop in ontwikkeling. We geven met plezier een rondleiding en vertellen graag over onze visie en plannen. Kom kijken en ervaar zelf de rust en ruimte in en rond onze school.

Bel (0570) 541 991 of
Mail: info@looschool.com.

De koffie staat klaar!

Ons onderwijs laat kinderen groeien

[fts_facebook type=page id=549147778521500 posts=6 title=no title_align=left description=no words=45 popup=no grid=yes posts_displayed=page_only image_stack_animation=no colmn_width=310px space_between_posts=10px]

Twee groepen onderwijs.

Ons onderwijs doet recht aan verschillen. Ieder kind is anders en leert anders. Dat kan op de Looschool! Wij werken toe naar individueel onderwijs. Zo ontwikkelt ieder kind zijn talenten op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Ochtenden op de Looschool:

kernvakken

Elke ochtend staan kernvakken centraal: taal, spelling en rekenen. Voor taal en rekenen toetsen we wat een kind al weet en geven daarna uitleg op maat. Vervolgens gaat ieder kind zelfstandig aan de slag met opdrachten. Wij stimuleren en motiveren om steeds dat vólgende stapje te zetten. Kinderen van verschillende leeftijden vormen samen een basisgroep, helpen elkaar en leren van en met elkaar.

Middagen op de Looschool:

thema’s

Alle leerdoelen van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek of tekenen, drama, muziek of handvaardigheid, komen in totaliteit aan bod in thema’s. Kinderen stellen vragen, gaan zelf op onderzoek uit, zoeken samen antwoorden en zetten hun creativiteit in. Zo ontdekken zij de samenhang in de wereld om hen heen. En ontwikkelen vaardigheden die zij ‘later’ nodig hebben in onze samenleving.

Via peuterwerk ‘soepel’ door naar school

Leren begint natuurlijk niet op je vierde. Daarom zijn we blij met het peuterwerk van DOK13 in de school. Peuters ontwikkelen zich hier spelenderwijs en starten goed voorbereid op school.

Peuters spelen regelmatig met de kinderen in groep 1 en 2. Peuters en kleuters doen ook verschillende activiteiten samen. Hierdoor stappen peuters ‘soepel’ over naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten vormen één team en er is een doorgaande lijn richting basisschool. Peuters horen er vanaf dag één helemaal bij en leren de leerkrachten en oudere kinderen snel kennen.

[fts_facebook type=page id=1519286624975997 posts=6 title=no title_align=left description=no words=45 popup=no grid=yes posts_displayed=page_only image_stack_animation=no colmn_width=310px space_between_posts=10px]

Buitenschoolse opvang in onze school

Voor en na schooltijd zijn kinderen van harte welkom op school. Samen met DOK13 bieden wij buitenschoolse opvang aan. Ook tussen de middag is opvang goed geregeld. Zo bieden wij kinderen en ouders een compleet dag-arrangement, in een vertrouwde omgeving.

Ons team

Ons team bestaat vanaf schooljaar 2017-2018 uit leerkrachten, een onderwijsassistent en stagiaire(s). Samen zijn wij met onze directeur verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op de Looschool.

Wij vormen één team met de pedagogisch medewerkers van peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Waar vind je de Looschool?

Je vindt de Looschool in de kern Loo, dichtbij Bathmen, Holten, Laren en Deventer.

Vanaf de A1-afrit Bathmen ben je in één minuut bij onze school. Bij ons zijn kinderen uit de gehele regio van harte welkom! Ons moderne schoolgebouw en het grote schoolplein in het buitengebied bieden alle rust en ruimte om te leren, te spelen en te sporten. Op onze school groeien kinderen van alle leeftijden samen op.

Middelpunt in Loo

De Looschool is al meer dan 100 jaar het middelpunt van Loo. Buurt, verenigingen, ondernemers, opa’s en oma’s: wij kunnen rekenen op veel supporters. Leerlingen en hun ouders uit de wijde omgeving zijn van harte welkom op school én in Loo.

Tot gauw!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer vijf keer per jaar overleg met de directie. Dit overleg gaat dan over zaken als de besteding van geld, het inspectierapport, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, et cetera. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie. Op school is een MR-reglement waarin de verdere taken en bevoegdheden uitvoerig beschreven staan.
De MR van de Looschool bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast heeft de MR een vaste notulist, diegene maakt geen deel uit van de eigenlijke MR. De MR-leden (twee ouders en leerkrachten) worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Bettinkdijk 1
7437 RA Loo-Bathmen