2 groepen onderwijs.

Onze school
 

Lees meer

Bel (0570) 541 991 of
Mail: info@looschool.com.
Facebook: obslooschool

De koffie en thee staat klaar!

Peuterwerk
BSO

Welkom

Een kleine, veilige school waar je wordt gezien en van harte welkom bent: dat is de Looschool! In en om onze school is veel ruimte om te leren en te spelen. Kinderen kríjgen bij ons ook alle ruimte. Ieder kind ontwikkelt zich op het eigen niveau en ontdekt de wereld om zich heen stap voor stap.

Ons onderwijs laat kinderen groeien

Leren in een basisgroep

Ons onderwijs doet recht aan verschillen. Ieder kind is anders en leert anders. Dat kan op de Looschool! Wij werken toe naar gepersonaliseerd onderwijs. Zo ontwikkelt ieder kind zijn talenten op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. Heel belangrijk hierbij is het ontwikkelen van eigenaarschap bij onze kinderen.

Op onze school vormen kinderen van verschillende leeftijden samen een basisgroep. Ze helpen elkaar, leren van en met elkaar. Wij zien het als verrijkend dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar helpen. Zo kan er beter worden geleerd in de zone van naaste ontwikkeling.

Ons onderwijs

Elke ochtend staan de kernvakken centraal: taal, lezen, spelling en rekenen. Elk kind leert op het eigen niveau. Hierdoor kunnen gemixte groepen per vak voorkomen. Voor taal en rekenen toetsen we, in de bovenbouw voorafgaand aan een nieuw thema/blok wat een kind al weet, om zo uitleg op maat te geven.

Op de middagen komen alle leerdoelen van de zaakvakken en creatieve vorming via thema’s in totaliteit aan bod. Kinderen stellen vragen, gaan zelf op onderzoek uit en zetten hun creativiteit in. Zo ontdekken zij de samenhang in de wereld om hen heen. En ontwikkelen zij vaardigheden die zij ‘later’ nodig hebben in onze samenleving.

Via peuterwerk ‘soepel’ door naar school

Leren begint natuurlijk niet op je vierde. Daarom zijn we blij met het peuterwerk van DOK13 in de school. Peuters ontwikkelen zich hier spelenderwijs en starten goed voorbereid op school.

Peuters spelen regelmatig samen met de kinderen in groep 1 en 2. Er worden ook verschillende activiteiten samen gedaan. Hierdoor stappen peuters ‘soepel’ over naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten vormen één team. Zo is er een doorgaande lijn richting basisschool. Ze leren de leerkrachten en oudere kinderen snel kennen. Peuters horen er vanaf dag één helemaal bij! 

Buitenschoolse opvang in onze school

Voor en na schooltijd zijn kinderen van harte welkom op school. Samen met DOK13 bieden wij buitenschoolse opvang aan. Ook tussen de middag is opvang goed geregeld. Zo bieden wij kinderen en ouders een compleet dag-arrangement, in een vertrouwde omgeving.

Rondleiding

Onze school is volop in ontwikkeling. We geven met plezier een rondleiding en vertellen graag over onze visie en plannen. Kom kijken en ervaar zelf de rust en ruimte in en rond onze school.

Bel (0570) 541 991 of
Mail: info@looschool.com.

De koffie staat klaar!

[fts_facebook type=page id=549147778521500 posts=6 title=no title_align=left description=no words=45 popup=no grid=yes posts_displayed=page_only image_stack_animation=no colmn_width=310px space_between_posts=10px]
[fts_facebook type=page id=1519286624975997 posts=6 title=no title_align=left description=no words=45 popup=no grid=yes posts_displayed=page_only image_stack_animation=no colmn_width=310px space_between_posts=10px]

Ons team

Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaire(s). Samen zijn wij met onze directeuren en intern begeleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op de Looschool.

Wij vormen één team met de pedagogisch medewerkers van peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Waar vind je de Looschool?

Je vindt de Looschool in de kern Loo, dichtbij Bathmen, Holten, Laren en Deventer.

Vanaf de A1-afrit Bathmen ben je in één minuut bij onze school. Bij ons zijn kinderen uit de gehele regio van harte welkom! Ons moderne schoolgebouw en het grote schoolplein in het buitengebied bieden alle rust en ruimte om te leren, te spelen en te sporten. Op onze school groeien kinderen van alle leeftijden samen op.

Middelpunt in Loo

De Looschool is al meer dan 100 jaar het middelpunt van Loo. Buurt, verenigingen, ondernemers, opa’s en oma’s: wij kunnen rekenen op veel supporters. Leerlingen en hun ouders uit de wijde omgeving zijn van harte welkom op school én in Loo.


Tot gauw!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer vijf keer per jaar overleg met de directie. Dit overleg gaat dan over zaken als de besteding van geld, het inspectierapport, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, et cetera. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie. Op school is een MR-reglement waarin de verdere taken en bevoegdheden uitvoerig beschreven staan.

De MR van de Looschool bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast heeft de MR een vaste notulist, diegene maakt geen deel uit van de eigenlijke MR. De MR-leden (twee ouders en leerkrachten) worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar de voorzitter van de MR;
mr@looschool.com


Bettinkdijk 1
7437 RA Loo-Bathmen