Buitengewoon Loo

Onze school
 

Lees meer

Bel (0570) 541 991 of
Mail info@scholenbathmen.nl
Facebook: obslooschool

De koffie en thee staat klaar!

Welkom

Een kleine, veilige school waar je wordt gezien en van harte welkom bent: dat is de Looschool! In en om onze school is veel ruimte om te leren en te spelen. Kinderen krijgen bij ons ook alle ruimte. Ieder kind ontwikkelt zich op het eigen niveau en ontdekt de wereld om zich heen stap voor stap. Creativiteit, autonomie, samenwerking en verantwoordelijkheid! Dat zijn de kernwaarden waar de Looschool voor staat.

Bij vragen staan we u graag te woord via telefoon op per e-mail. Ook kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding of gesprek. U kunt ons  het beste bereiken op werkdagen tussen 14.30u en 16.30u. Op andere momenten kunt u het natuurlijk proberen, maar dan bestaat de mogelijkheid dat we minder goed bereikbaar zijn. We hebben dan onze volledige aandacht bij de kinderen.

U bent altijd welkom op onze school om de prettige en ongedwongen werksfeer te proeven. 

 

‘Buitengewoon Loo’

Buitengewoon onderwijs

Op onze school vormen kinderen van verschillende leeftijden samen een basisgroep. Ze helpen elkaar, leren van en met elkaar. Wij zien het als verrijkend dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een basisgroep zitten en elkaar helpen. Zo kan er beter worden geleerd in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast draagt dit bij aan onze gemoedelijke sfeer!

Wij bieden een leerklimaat waarin de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd wordt. We laten kinderen groepsdoorbrekend planmatig (samen) werken. Daarnaast is de leerling medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De leerkracht is de professional die hen uitdaagt met activerende lesvormen in een inspirerende omgeving. De leerkracht leert de leerling eigen keuzes te maken (eigenaarschap), ondersteunt en gidst de leerling. Zo werken wij toe naar gepersonaliseerd onderwijs!

Buitengewoon maatwerk

Ieder kind ontwikkelt zijn talenten op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. We spelen in op deze verschillen zodat we iedere individuele leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het doorbreken van bestaande structuren en het realiseren van nieuwe.

Binnen de Looschool wordt onderwijs op maat geboden en leren we met en van elkaar. Naast de basisgroepen leren we ook groepsdoorbrekend. Zo bieden wij nog meer maatwerk aan de kinderen!

Elke ochtend staan de kernvakken centraal: taal, lezen, spelling en rekenen. Elk kind leert op het eigen niveau. Op de middagen komen alle leerdoelen van de zaakvakken en creatieve vorming via thema’s in totaliteit aan bod. Kinderen stellen vragen, gaan zelf op onderzoek uit en zetten hun creativiteit in. Zo ontdekken zij de samenhang in de wereld om hen heen. En ontwikkelen zij vaardigheden die zij ‘later’ nodig hebben in onze samenleving.

Peuterwerk

Leren begint natuurlijk niet op je vierde. Daarom zijn we blij met het peuterwerk van DOK13 in de school. Peuters ontwikkelen zich hier spelenderwijs en starten goed voorbereid op school.

De peuters spelen regelmatig samen met de kinderen in groep 1 en 2. Daarnaast worden er verschillende  activiteiten samen gedaan. Hierdoor stappen peuters ‘soepel’ over naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers en leerkrachten vormen één team. Zo is er een doorgaande lijn richting de basisschool. Ze leren de leerkrachten en oudere kinderen snel kennen.

De peuters horen er vanaf dag één helemaal bij!

Buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd zijn kinderen van harte welkom op school. Samen met DOK13 bieden wij buitenschoolse opvang aan. Tussen de middag is de opvang goed geregeld met overblijfouders. Zo bieden wij kinderen en ouders een compleet dag-arrangement, in een vertrouwde omgeving.

Ons team

Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaire(s). Samen zijn wij met onze directeuren en intern begeleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op de Looschool.

Wij vormen één team met de pedagogisch medewerkers van peuterwerk en buitenschoolse opvang.

Benieuwd naar meer? Kom langs!

Rondleiding

Op deze website en in onze schoolgids (kopje ouderinfo) vindt u alvast informatie over onze school. Om een beter beeld te krijgen, kunt u een rondleiding afspreken. 

We laten onze school met veel plezier zien en zullen vol passie vertellen over onze visie en plannen. Kom kijken en ervaar zelf de rust en ruimte in en rond onze school!

Bel (0570) 541 991 of
Mail: info@scholenbathmen.nl

De koffie en thee staat klaar!

Waar vind je de Looschool?

Je vindt de Looschool in de kern Loo, dichtbij Bathmen, Holten, Laren en Deventer.

Vanaf de A1-afrit Bathmen ben je in één minuut bij onze school. Bij ons zijn kinderen uit de gehele regio van harte welkom! Ons moderne schoolgebouw en het grote schoolplein in het buitengebied bieden alle rust en ruimte om te leren, te spelen en te sporten. Op onze school groeien kinderen van alle leeftijden samen op.

Middelpunt in Loo

De Looschool is al meer dan 100 jaar het middelpunt van Loo. Buurt, verenigingen, ondernemers, opa’s en oma’s: wij kunnen rekenen op veel supporters. Leerlingen en hun ouders uit de wijde omgeving zijn van harte welkom op school én in Loo.


Tot gauw!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer vijf keer per jaar overleg met de directie. Dit overleg gaat dan over zaken als de besteding van geld, het inspectierapport, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, et cetera. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie. Op school is een MR-reglement waarin de verdere taken en bevoegdheden uitvoerig beschreven staan.

De MR van de Looschool bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast heeft de MR een vaste notulist, diegene maakt geen deel uit van de eigenlijke MR. De MR-leden (twee ouders en leerkrachten) worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar de voorzitter van de MR;
mr@looschool.com

Cuco

De CuCo (=Culturere Commissie) van de drie basisscholen verzorgt al sinds jaren een deel van het culturele aanbod ten behoeve van alle leerlingen van de Bathmense basisscholen.


Bettinkdijk 1
7437 RA Loo-Bathmen